Provozní řád

   

   GOLF INDOOR CENTRUM ČESKÁ TŘEBOVÁVŠEOBECNÉ PODMÍNKY

POKYNY PRO HRU NA CVIČNOU SÍŤ

POKYNY PRO HRU NA GOLFOVÉM SIMULÁTORU

      Platí přísný zákaz používání vlastních míčků, pokud jsou poškozené,  znečištěné nebo jakkoli označené.

Provozní řad je platný od 1.10.2011