Kvalitní zázemí pro zimní přípravu golfu
     Pro hráče golfu je v Golf Indoor Centru
     zajištěno kvalitní zázemí   s moderním simulátorem
     cvičnou sítí a putting grýnem.

   


     Golf Indoor Centrum je smluvně využíváno pro turnaje a ostatní akce
     klubu GCUNO.
     
     Všech turnajů ( mimo mistrovství klubu GCUNO) se mohou zúčastnit
     i hráči ostatních klubů.